Yhteystiedot

Medicininstruktioner Sverige AB

Storgatan 4
SE-411 24 GÖTEBORG
Sverige

Therese Christiernin  
Matkapuhelin:  +46 707 91 33 29  
Sähköposti:  info@medicininstruktioner.se
                 

Hoitoon ja tuotteisiin liittyvät kysymykset: Ota kaikissa hoitoon liittyvissä kysymyksissä yhteys hoitohenkilökuntaan. Ota tuotteisiin, lääkkeisiin ja apuvälineisiin liittyvissä kysymyksissä yhteys kustakin tuotteesta vastaavaan yritykseen. Yhteystiedot on lisätty videoiden yläpuolelle.

Medicininstruktioner Sverige ei vastaa hoito- eikä tuotekysymyksiin.

Haittavaikutusten raportointi: Kommentteja, raportteja ja kysymyksiä haittavaikutuksista ei tule jättää tämän verkkosivuston kautta eikä sähköpostitse Medicinistruktioner Sverigelle. Mahdolliset haittavaikutukset voidaan raportoida suoraan Fimean verkkosivuston kautta:  www.fimea.fi

Palvelu on käytössä myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lisätietoja siitä saat meiltä osoitteista:
Ruotsin verkkosivusto:
medicininstruktioner.se

Norjan verkkosivusto:
medisininstruksjoner.no

Tanskan verkkosivusto:
medicininstruktion.dk