Verkkosivustosta laakeohjeet.fi 


Yritys

Medicininstruktioner Sverige AB

Toiminnan aloitus
Ruotsin portaalin aloitusvuosi 2008, ensimmäiset videot julkaistiin huhtikuussa 2009.
Suomen portaalin avautuu vuonna 2021.

Omistajat/perustajat
Therese Christiernin ja Hans Lindh 

Tavoite
Parantaa seurantaa ja lääkkeiden turvallisempaa käyttöä keräämällä opastusvideoita lääkkeiden ja lääketeknisten apuvälineiden oikeasta käytöstä YHTEEN ainoaan verkko-osoitteeseen. Yksinkertainen ja helppokäyttöinen väline, joka keskittyy opastusvideoihin. Tavoitteena on tarjota käyttöohjeita kaikentyyppisiin hoitoihin sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle. Hyvät tiedot ja osaaminen hoidon alkaessa ja sen aikana lisäävät mahdollisuutta saavuttaa paras mahdollinen hoitotulos.

Palvelu
Laakeohjeet.fi on maksuton ja riippumaton palvelu sairaanhoitohenkilökunnalle, potilaille, apteekeille, hoitokoulutuksia varten sekä muille hoidon ja hoivan toimijoille. Palvelu keskittyy opastusvideoiden muodossa annettaviin lääkkeiden ja lääketieteellisten apuvälineiden käyttöohjeisiin. Hyvät tiedot ja osaaminen ennen hoitoa ja sen aikana lisäävät mahdollisuuksia parhaaseen mahdolliseen hoitotulokseen, turvallisempaan lääkkeiden käyttöön ja parempaan seurantaan.
Yksinkertainen navigointi ja käytettävyys 24 tuntia vuorokaudessa.
Laakeohjeet.fi-verkkosivustoa voi käyttää tietokoneella, kännykällä ja tabletilla.
Sairaanhoitohenkilökunnalle tarkoitettua palvelun osaa saa käyttää ainoastaan hoito- ja hoivahenkilökunta, kun taas potilassivuja voivat käyttää sekä määrätyssä hoidossa olevat potilaat että hoito- ja apteekkihenkilökunta potilaan neuvontaa koskevissa kysymyksissä.
Laakeohjeet.fi-verkkosivusto noudattaa Suomessa lääkkeisiin liittyviä tietoja koskevia säännöstöjä.

Yhteistyö hoidon toimijoiden ja apteekkien kanssa
Laakeohjeet.fi-verkkosivusto on tärkeä yhteistyökumppani hoitoketjussa. Potilas, jolle on määrätty jotakin lääkettä, saa hoito- tai apteekkihenkilökunnalta tiedon siitä, että hänen hoidostaan on olemassa opastusvideo. Hoito- ja apteekkihenkilökunta puolestaan saa tukea neuvontatilanteeseen, jossa se tiedottaa oikeasta hoidosta, päivittää hoitotilanteen ja suorittaa lääkkeiden antotoimet.
Palvelu on käytössä myös Ruotsissa – medicininstruktioner.se, Norjassa – medisininstruksjoner.no – ja Tanskassa – medicininstruktion.dk. Lisätietoja saa kohdasta Yhteydenotot.