Takhzyro™

(lanadelumabi)

Injektioneste, liuos, liuos esitäytetyssä ruiskussa
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseura

Takeda Oy

Puhelin: 020 746 5000

infoposti@takeda.com

Kirjoita lääkevalmisteen tuotenumero, jotta voit katsella opastusvideon.
Tuotenumero (Vnr) löytyy pakkauksesta.

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Sen avulla on mahdollista kerätä lisätietoja lääkkeen turvallisuudesta. Voit auttaa ilmoittamalla mahdollisista haittavaikutuksista lääkärille, apteekkiin tai osoitteeseen Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA tai sähköpostilla osoitteeseen FIMEA.EV@fimea.fi. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa lisäämään tietoa lääkkeen turvallisuudesta.

Lue pakkausseloste huolella ennen kuin alat ottaa lääkettä.
Tällä sivulla olevat ohjeet ja tiedot on tarkoitettu potilaille, joille lääkäri on määrännyt tämän lääkkeen. Jos sinulla on kysyttävää hoidosta tai lääkkeestä, käänny hoitohenkilökunnan tai apteekin puoleen.