Adtralza®

(tralokinumabi)

Injektioneste, liuos
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Leo Pharma Oy

Puhelin: 020 721 8440

info.fi@leo-pharma.com

Kirjoita lääkevalmisteen tuotenumero, jotta voit katsella opastusvideon.
Tuotenumero (Vnr) löytyy pakkauksesta.

Lue pakkausseloste huolella ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.
Tällä sivulla olevat ohjeet ja tiedot on tarkoitettu potilaille, joille lääkäri on määrännyt tämän lääkkeen. Jos sinulla on kysyttävää hoidosta tai lääkkeestä, käänny hoitohenkilökunnan tai apteekin puoleen.

 

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla mahdollisista haittavaikutuksista:
Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA tai sähköpostilla osoitteeseen FIMEA.EV@fimea.fi.
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa lisäämään tietoa lääkkeen turvallisuudesta.