Takhzyro™

(lanadelumabi)

Injektioneste, liuos, liuos esitäytetyssä ruiskussa
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseura

Takeda Oy

Puhelin: 020 746 5000

infoposti@takeda.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Videolaitteen ohjeet...
 
 
2021/01

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Potilaille tarkoitettu video löytyy kohdasta Tietoa potilaalle.