HyQvia®

(ihmisen normaali immunoglobuliini)

Infuusioneste, liuos
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseura

Takeda Oy

Puhelin: 020 746 5000
infoposti@takeda.com

Opastusvideot

2 kpl | 14:06
Näytettävä video

2024

Valitse kappale tästä

  Tekstitys/subtitles

  Pois / Off

   Potilaille tarkoitettu video löytyy kohdasta Tietoa potilaalle.

   ▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista: www.fimea.fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55 00034 FIMEA.

   Oliko tästä videosta hyötyä sinulle?