Hukyndra®

(adalimumabi)

Injektioneste, liuos, esitäytetty
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Stada Nordic ApS, Suomen sivuliike

Puhelin: +358 207416888
stada@stada.fi

Opastusvideot

2 kpl | 06:37
Näytettävä video

2023

Valitse kappale tästä

  Tekstitys/subtitles

  Pois / Off

   Potilaille tarkoitettu video löytyy kohdasta Tietoa potilaalle.

   ▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista: www.fimea.fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55 00034 FIMEA.

   Oliko tästä videosta hyötyä sinulle?