Ziextenzo®

(pegfilgrastiimi)

Injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Sandoz A/S
Sandoz lääkeneuvonta

Puhelin: 010 613 3415 arksin klo 9-17

info.suomi@sandoz.com

Valitse video ja napsauta otsikkoa,
niin opastusvideo käynnistyy
Videolaitteen ohjeet...
 
 
2021

Opastusvideot

1 kpl | 00:04:16

Potilaille tarkoitettu video löytyy kohdasta Tietoa potilaalle.

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.