Zessly®

(infliksimabi)

Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Sandoz A/S

Puhelin: 010 6133 415

info.suomi@sandoz.com

Valitse video ja napsauta otsikkoa,
niin opastusvideo käynnistyy
Videolaitteen ohjeet...
 
 
2021

Opastusvideot

1 kpl | 00:05:34

Annoslaskuri

Annos (mg):
Pullojen lukumäärä á 100 mg:
Tilavuus (ml):
Paino (kg):
NR1909738023. Sept 2019

Tämä sivu on tarkoitettu hoitohenkilökunnalle.

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.