Hyrimoz®

(adalimumabi)

Injektioneste
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Sandoz A/S

Puhelin: 010 6133 415
info.suomi@sandoz.com
Näytettävä video

2023

Valitse kappale tästä

  Tekstitys/subtitles

  Pois / Off

   Potilaille tarkoitettu video löytyy kohdasta Tietoa potilaalle.

   ▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista: www.fimea.fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55 00034 FIMEA.

   Oliko tästä videosta hyötyä sinulle?