Kyntheum®

(brodalumabi)

Injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Leo Pharma Oy

Puhelin: 020 721 8440

info.fi@leo-pharma.com

Valitse video ja napsauta otsikkoa,
niin opastusvideo käynnistyy
Videolaitteen ohjeet...
 
 
2023

Opastusvideot

1 kpl | 00:05:22

Potilaille tarkoitettu video löytyy kohdasta Tietoa potilaalle.

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.