Trodelvy®

(sasitutsumabigovitekaani)

Infuusionestettä varten, liuos
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Gilead Sciences Finland Oy

Puhelin: +358 9 4272 6918
Safety_FC@gilead.com
Näytettävä video

2024

Valitse kappale tästä

  Tekstitys/subtitles

  Pois / Off

   Tämä sivu on tarkoitettu hoitohenkilökunnalle.

   ▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista: www.fimea.fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55 00034 FIMEA.

   Oliko tästä videosta hyötyä sinulle?