Hoitoalueet

Opastusvideoita lääkkeiden oikeaa käyttöä varten

Laakeohjeet.fi on yhteinen alusta, jossa on opastusvideoita lääkkeiden ja lääketieteellisten apuvälineiden oikeasta käytöstä.
Opastusvideot on tarkoitettu hoitohenkilökunnan, potilaiden ja apteekkien käyttöön takaamaan luotettavampi lääkkeiden käyttö, hoidon aikainen turvallisuus ja parempi seuranta.
Tämä palvelun osa on tarkoitettu vain hoitohenkilökunnalle. Potilaille tarkoitettu video löytyy sivun ylälaidan linkistä Potilas.

Tästä kohdasta voitte sairaanhoidon tai apteekin henkilökuntana tilata maksutonta materiaalia:
muistutuskortti potilaille.