Ganirelix

(ganireliksi)

Injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Gedeon Richter Nordics AB

Puhelin: +358 105 793 700

medinfo.fi@gedeonrichter.eu

Kirjoita lääkevalmisteen tuotenumero, jotta voit katsoa opastusvideon.
Tuotenumero (Vnr) löytyy pakkauksesta.

Lue pakkausseloste huolella ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.
Tällä sivulla olevat ohjeet ja tiedot on tarkoitettu potilaille, joille lääkäri on määrännyt tämän lääkkeen. Jos sinulla on kysyttävää hoidosta tai lääkkeestä, käänny hoitohenkilökunnan tai apteekin puoleen.

 

Oliko tästä videosta hyötyä sinulle?