Quinsair®

(levofloksasiini)

Sumutinliuos
▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Chiesi Pharma AB

Puhelin: +46 8 753 35 20

infonordic@chiesi.com

Kirjoita lääkevalmisteen tuotenumero, jotta voit katsella opastusvideon.
Tuotenumero (Vnr) löytyy pakkauksesta.

Lue pakkausseloste huolella ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.
Tällä sivulla olevat ohjeet ja tiedot on tarkoitettu potilaille, joille lääkäri on määrännyt tämän lääkkeen. Jos sinulla on kysyttävää hoidosta tai lääkkeestä, käänny hoitohenkilökunnan tai apteekin puoleen.

 

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Sen avulla on mahdollista kerätä lisätietoja lääkkeen turvallisuudesta. Voit auttaa ilmoittamalla mahdollisista haittavaikutuksista lääkärille, apteekkiin tai osoitteeseen Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA tai sähköpostilla osoitteeseen FIMEA.EV@fimea.fi. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa lisäämään tietoa lääkkeen turvallisuudesta.

Oliko tästä videosta hyötyä sinulle?